Przejdź do treści

Terminy

Terminy  I tura rekrutacji - studia pierwszego stopnia
14.05.2024 r. – 21.05.2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na kierunki inne niż architektura, architektura - j. angielski, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
21.05.2024 r. ostateczny termin wpisania wyników z egzaminu maturalnego do Portalu
Kandydata
23.05.2024 r., 27 – 28.05.2024 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego
23.05.2024 r. egzamin wstępny z matematyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
24.05.2024 r. egzamin wstępny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i/lub
rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
27.05.2024 r. egzamin wstępny z fizyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
28.05.2024 r. egzamin wstępny z chemii na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
29.05.2024 r., godz. 9:00 publikacja wyników z egzaminów wstępnych dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
29.05.2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z matury
3.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
3.06.2024 r. – 4.06.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
5.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
5.06.2024 r. – 6.06.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych z list rezerwowych
7.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
7.06.2024 r. – 9.06.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych z list rezerwowych
10.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie I tury rekrutacji
4.06.2024 r. – 27.09.2024 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

Terminy II tura rekrutacji - studia pierwszego stopnia
18.06.2024 r. – 10.07.2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów
10.07.2024 r. ostateczny termin wpisania wyników z egzaminu maturalnego do Portalu Kandydata
11.07.2024 r. egzamin wstępny z matematyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
12.07.2024 r., 16 – 17.07.2024 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego
12.07.2024 r. egzamin wstępny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i/lub
rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
15.07.2024 r. egzamin wstępny z fizyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
15.07.2024 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: architektura, architektura
- j. angielski
16.07.2024 r. egzamin wstępny z chemii na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla
kandydatów ze świadectwem zagranicznym
16.07.2024 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
18.07.2024 r., godz. 15:00 publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień plastycznych
18.07.2024 r., godz. 15:00 publikacja wyników z egzaminów wstępnych dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
19.07.2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z matury
20.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
20.07.2024 r. – 23.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
24.07.2024 r. – 25.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
26.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
26.07.2024 r. – 28.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
29.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
29.07.2024 r. – 30.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
31.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie I tury rekrutacji
21.07.2024 r. – 27.09.2024 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

Terminy III tura rekrutacji - studia pierwszego stopnia
3.09.2024 r. – 11.09.2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów
11.09.2024 r. ostateczny termin wpisania wyników z egzaminu maturalnego do Portalu Kandydata
12.09.2024 r. egzamin wstępny z matematyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
13.09.2024 r. egzamin wstępny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i/lub
rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
13.09.2024 r., 17.09.2024 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego
16.09.2024 r. egzamin wstępny z fizyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
16.09.2024 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: architektura, architektura
- j. angielski
17.09.2024 r. egzamin wstępny z chemii na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
17.09.2024 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
18.09.2024 r., godz. 10:00 publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień plastycznych
18.09.2024 r., godz. 10:00 publikacja wyników z egzaminów wstępnych dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
18.09.2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z matury
19.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
19.09.2024 r. – 20.09.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
21.09.2024 r. – 23.09.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
24.09.2024 r. – 25.09.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
26.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
26.09.2024 r. – 29.09.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
30.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie II tury rekrutacji
20.09.2024 r. – 30.09.2024 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

Terminy I tura rekrutacji – studia drugiego stopnia
14.05.2024 r. – 21.05.2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty za rekrutacyjnej
23.05.2024 r., 27 – 28.05.2024 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego
23.05.2024 r. – 24.05.2024 r. egzaminy wstępne
29.05.2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z dyplomu
3.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
3.06.2024 r. – 4.06.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
5.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
5.06.2024 r. – 6.06.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych z list rezerwowych
7.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
7.06.2024 r. – 9.06.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych z list rezerwowych
10.06.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie I tury rekrutacji
4.06.2024 r. – 27.09.2024 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

Terminy II tura rekrutacji – studia drugiego stopnia
18.06.2024 r. – 10.07.2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów
12.07.2024 r., 16 – 17.07.2024 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego
15.07.2024 r. – 16.07.2024 r. egzaminy wstępne
19.07.2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z dyplomu
20.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
20.07.2024 r. – 23.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
24.07.2024 r. – 25.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
26.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
26.07.2024 r. – 28.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
29.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
29.07.2024 r. – 30.07.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
31.07.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie II tury rekrutacji
22.07.2024 r. – 27.09.2024 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

Terminy III tura rekrutacji – studia drugiego stopnia
3.09.2024 r. – 16.09.2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
18.09.2024 r., 19.09.2024 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego
18.09.2024 r. – 19.09.2024 r. egzaminy wstępne
20.09.2024 r., w godz. 10:00 – 15:00 weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z dyplomu
21.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
21.09.2024 r. – 23.09.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
24.09.2024 r., 25.09.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
26.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
26.09.2024 r., 29.09.2024 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
30.09.2024 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie rekrutacji na studia drugiego stopnia
23.09.2024 r. – 30.09.2024 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

Terminy składania wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się:

do 10 marca – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.